Anlaşmalı Boşanma   28 Kasım 2017

Anlaşmalı boşanma evlilik birliğinin taraflarca ortak bir karar doğrultusunda sonlandırılması anlamına gelir. Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar. Bu şekilde yapılan boşanma işlemleri anlaşmalı boşanma olarak adlandırılır.

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar, boşanma yönünde irade sergilemeleri nedeniyle çekişmeli boşanmaya oranla daha hızlı ve sağlıklı bir boşanma süreci gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci bu noktada eşlerin medeni şekilde evliliklerine son vermeleri açısından son derece önem arz etmektedir.

Özellikle müşterek çocuğun bulunduğu evliliklerde ise uzmanlar tarafından da anlaşmalı boşanmaya gayret etmek önemle vurgulanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasındaki fark şuradan ileri gelmektedir:

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA;

  • Kusur araştırması yapılmaz.
  • Sebep göstermek zorunda değilsiniz. Eşlerin birlikte başvurusu evlilik birliğinin sarsıldığını gösterir. Bu nedenle evlilik birliğinin Sarsılması TMK 166 altında düzenlenmiştir (m. 166/ III).
  • Tek duruşmada Karar verilme oranı %90 üzerindedir. (usul hataları / hak ihlalleri olmazsa hakim kararı verir.)
  • Her iki tarafın hakim önünde en az bir kere bulunması şarttır.
  • Protokol hazırlanmalıdır.
  • En az bir yıl evli kalınmalıdır.
  • Tanık dinletilmesine gerek yoktur.
  • İddia etmek yada bunu ispat etmek gerekli değildir.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma ve fer'ileri hakkında tarafların anlaşarak mahkemeye anlaşma protokolü sunmaları esastır. Taraflar hazırlayacakları bu protokolde; boşanma maddelerini, menkul ve gayrımenkul değerlerin kimde kalacağını, ortak eşyaların akıbetlerini, müşterek çocuk varsa velayetin kimde olacağını ve çocukla kişisel ilişki günlerini, maddi-manevi tazminat miktarlarını ve tazminatın ne şekilde ödeneceğini, nafaka miktarını uzlaşarak belirlemelidir.

Mevcut protokol mahkemeye sunulmasından sonra mahkemece duruşma günü verilmektedir. Duruşma gününde tarafların mahkeme huzurunda hazır bulunmaları zorunludur. Aksi halde anlaşmalı boşanma karara bağlanmayacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında vekiller taraflar adına duruşmaları yürütebilirken anlaşmalı boşanmada tek celseye mahsus olmak üzere taraflar bizzat duruşma esnasında bulunmak zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında sebep yada delil göstermeye gerek yoktur. Bu noktada özellikle müşterek çocuklu aileler açısından bu durum avantaj sağlamaktadır. Zira çekişmeli boşanma davalarında sebepler deliller tanıklar ortaya koyulduğu için yaşanan tüm sorunlar ortaya dökülmekte ve bu da öncelikle taraflar sonrasında müşterek çocukları son derece olumsuz etkilemektedir.
Hakimler protokol maddeleri üzerinde araştırma yapmamakla birlikte tarafların ve çocukların menfaatleri göz önünde tutarak bu aşamada gerekli gördüğü değişikliği yapabilir. Ancak bu değişikliklere de taraflarca muvafakat edilmesi halinde ancak boşanmaya hükmolunabilmektedir. Aksi halde boşanmanın çekişmeli boşanma olarak devam etmesi gerekecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında çok önemli olan bir diğer husus ise, anlaşmalı boşanma davalarındaki beyanların boşanmanın fer'ilerine ilişkin olduğudur. Mal paylaşımı hususlarında da taraflar anlaşırlarsa bu husus tüm ayrıntıları ile protokolde yer almalıdır. Aksi halde anlaşmalı olarak boşanan taraflar arasında daha sonra mal paylaşımı davaları söz konusu olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının görülmesinden sonra kurulan hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Taraflara tanınan yasal sürelerin sonunda kesinleşme gerçekleşir ve boşanma gerçekleşmiş olur.